Wat is dat?

Deze therapie gaat ervanuit dat negatieve ervaringen in het verleden problemen kunnen veroorzaken in ons huidige leven. Je kan de vergelijking maken dat alle gebeurtenissen en ervaringen die we hebben meegemaakt dat we die meedragen in een rugzakje. Al die ervaringen zijn gekoppeld aan gebeurtenissen en dus aan emoties. Je hebt leuke en minder leuke gebeurtenissen, maar jammer genoeg hoe negatiever de gebeurtenis hoe heftiger de emotie. Deze emoties die bij de negatieve ervaringen horen kan je vergelijken met samengebalde energie en zijn vaak vastgezet in je systeem die beperkingen geven op fysiek, mentaal, emotioneel niveau en zo het immuunsysteem verzwakken.

Veel psychotherapieën werken met het gegeven dat emoties te maken hebben met ervaringen uit het verleden. Dit is niet nieuw maar wat wel nieuw is dat we nu verder kijken dan alleen naar het leven van de persoon in kwestie. Ook ervaringen/gebeurtenissen van ouders en grootouders en verder worden erbij betrokken.  Een emotie kan via de genen worden doorgegeven. Op het moment van conceptie krijgt het kind een emotie in zijn systeem en kan daar later last van krijgen en dan begrijpt niemand hoe dat komt. Dat noemen we miasma, een overgeërfde emotie.

Met deze bewustzijnstherapie worden deze verstorende herinneringen uit je systeem gehaald. Via een ontstane methode dalen we af naar de kelders van je onderbewustzijn en gaan het daar een beetje opruimen zeg maar her-inneren.  Met deze therapie gaan we letterlijk naar de oorzaak van het thema waarvoor je komt.

Inzetbaarheid van mijn methode

Alle thema’s komen hiervoor in aanmerking want immers alles heeft een oorzaak maar er is meer nodig dan alleen maar een behandeling en dat is bewustzijn.

© Copyright - Rob Mandjes